ปลูกป่าเพื่อความร่มเย็น

เนื่องในกิจกรรมวันแม่ คณะครูโรงเรียนบ้านวังดารา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอวังสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อคืนความสุขให้กับป่าของเรา ที่วัดวังดารา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ติดต่อเรา