กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

😆 โรงเรียนบ้านวังดารา ร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินี และเป็นการแสดงความรัก ความเคารพต่อแม่ผู้มีพระคุณอันล้นเกล้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงเด็ก กิจกรรมไหว้แม่ รับประทานอาหารร่วมกัน ,u 😆

ติดต่อเรา