ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณ Tablet

โรงเรียนบ้านวังดารา ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เครื่องกระจายสัญญาณระบบ wifi ให้กับอุปกรณ์ Tablet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดต่อเรา