การปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ตำบลศาลาลำดวน

การปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ตำบลศาลาลำดวน วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 ที่วัดศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พิธีเปิดอบรม วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. โดยมีท่าน ผอ.ศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธาน ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาตำบลศาลาลำดวน ร่วมพิธิเปิดโดยพร้อมเพียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1