การประกวดกิจกรรม “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนด ประกวดกิจกรรม “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 และได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ส่งกิจกรรมเข้าประกวด เตรียมแผ่น CD เพื่อใช้เปิดในการประกวด นั้น เนื่องจากฝ่ายเทคนิคแจ้งว่า อาจมีการสะดุดของแผ่น CD ในการนี้ สพป.จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจากการใช้แผ่น CD เป็นบันทึกลงใน Flash Drive แทน โดยให้โรงเรียนบรรจุ  Flash Drive ลงในซอง แล้วเขียนชื่อโรงเรียน ส่งให้ฝ่ายรับรายงานตัว ก่อนการแข่งขันด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1