ตรวจเยี่ยม

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 กิจกรรมนิเทศโรงเรียนตามโครงการการพัฒนาการเขียนสะกดคำด้วยกิจกรรมคัดลายมือ

โดยมีท่านศน.ทิพย์วรรณ สุวรรณ และศน.ศรีไพร วรสุข ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ค่ะ

DSCF4444 DSCF4445 DSCF4446 DSCF4447 DSCF4448 DSCF4449 DSCF4450 DSCF4451 DSCF4452

ติดต่อ สพป.สก.1