แจ้งโรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น

เรียนผู้บริหารโรงเรียนอำเภอวังน้ำเย็น แจ้งส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง สว. อ.วังน้ำเย็น เขต 1 และ เขต 2

(คำสั่งตัวจริงรับในวันประชุม และขอเชิญผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2557

ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

ต.วังน้ำเย็น – ตาหลังใน  เวลา 08.30 – 12.30 น.

ต.คลองหินปูน – มหาเจริญ  เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

ไฟล์แนบที่ 1 (คลองหินปูน)

 

ไฟล์แนบที่ 2 (ตาหลังใน)

 

ไฟล์แนบที่ 3 (ทุ่งมหาเจริญ)

 

ไฟล์แนบที่ 4 (วังน้ำเย็น)

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1