การจัดงานผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

ด้วย สพป.ขอนแก่น เขต 2  ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเด็กดี

มีฐานะยากจนและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับภัยพิบัติ

และสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณกุศลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จึงกำหนดจัดตั้งผ้าป่าสามัคคี

จำนวน 1,000 กอง ๆ ละ 1,000  บาท  โดยตั้งองค์ผ้าป่าและทอดถวาย ณ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557

สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษา ตามจิตศรัทธา

ทั้งนี้  สามารถร่วมบริจาคได้โดยตรงด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ เลขที่บัญชี 406-0-26183-1  ชื่อบัญชี เงินกองทุนพัฒนาการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1