การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรม นำสู่คุณภาพผู้เรียน

เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

             ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดทำโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรม นำสู่คุณภาพผู้เรียน โดยกำหนดให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทุกเครือข่ายคัดเลือกผลงานของโรงเรียนและครูผู้สอนนั้น

             ในการนี้ให้ทุกโรงเรียนและครูที่เป็นตัวแทนระดับเครือข่าย มานำเสนอผลงานพร้อมจัดนิทรรศการในวันที่ 2 กันยายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ  หอประชุมรวมใจภักดิ์

(หนังสือราชการจะตามมาภายหลัง)

ติดต่อ สพป.สก.1