กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

วันที่ 7 สิงหาคม 2557

ผู้อำนวยการ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา

โดยมีการกิจกรรมถวายพระพร ได้แก่ ทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพร และกิจกรรมไหว้แม่

1

2

3

4

ติดต่อ สพป.สก.1