กำหนดการประกวด “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม”

1.แจ้งกำหนดการแข่งขัน “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” วันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (กำหนดการแข่งขัน)

2.ให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามคำชี้แจงการประกวด (คำชี้แจงการประกวด)