ต้นไม้พยุงล้มทับโรงเก็บของ

ต้นไม้พยุง  อายุประมาณ 20 ปี  ล้มทับโรงเก็บของ

โรงเรียนบ้านลุงพลู  ต.โคกปี่ฆ้อง  อ.เมือง จ.สระแก้ว

เมื่อกลางคืน  วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557

************

3 2 1 5 4 6 7

 

ติดต่อเรา