โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นำโดยท่าน ผอ.ชวลิต แจ่มจันทร์ ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ื8 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

01

02

03

04

06

ติดต่อเรา