ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

333

ติดต่อเรา