สพป.สก1 ร่วมพิธีวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นายวุฒิศักดิ์ พรหมคช ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทน เพื่อร่วมพิธีวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ครบรอบปีที่ ๒๔ โดยได้วางพวงมาลัยดอกไม้สด แด่อนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้สถาปนาฯ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

03 IMG_3225 IMG_3239 IMG_3242 IMG_3243 IMG_3257 IMG_3264 IMG_3273 IMG_3282 IMG_3289 IMG_3291 IMG_3296

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา