การอบรมครูชมรมศิลปะ

สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยชมรมครูศิลปะสระแก้ว 1 กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูชมรมครูศิลปะสระแก้ว ปี 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ตำนานทราย 2 ส บูรพา (เลยค่ายทหารพรานศาลาลำดวนไปทาง โรงเรียนบ้านด่านฯ)

ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ รายงานตัว 07.00 – 08.30 น

สิงที่ส่งมาด้วย

7756

7757

ติดต่อ สพป.สก.1