เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วย  

บ้านเนินดินแดง เขาสิงโต  บ้านคลอกหมากนัด

DSCF1855DSCF1869DSCF2265DSCF2007DSCF2037DSCF2263DSCF1908DSCF1941DSCF1875DSCF1855

ติดต่อเรา