กิจกรรมวันแม่ 2557

โรงเรียนบ้านเหล่ากกโกจัดกิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

DSC_2891

10 11

ติดต่อ สพป.สก.1