หนูรักแม่

นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย

คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมจัดงานวันแม่ประจำปี  2557

 

 DSCF3962 DSCF3903 DSCF3936 DSCF3945 DSCF3958DSCF4040DSCF4032

Message us