แจ้งแจ้งครูภาษาอังกฤษทุกโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายปางสีดา 9 โรงเรียน ประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ

แจ้งครูภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนปางสีดา 9 โรงเรียน  ประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ วันที่ 14 ส.ค 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 

ติดต่อเรา