เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน

เข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  \”เด็กสระแก้ว ก้าวใหม่ พร้อมก้าวไป สู่อาเซียน\”  ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

000000

ติดต่อ สพป.สก.1