จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2557

โรงเรียนบ้านซับมะนาว ทั้งผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการ กล่ำ หาโกสีย์ เป็นประธานเปิดงาน ซึงในงานมีกิจกรรมการแสดงความรักของแม่และลูก การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี และการแสดงบนเวที  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว

IMG_4855 IMG_4859 IMG_4864 IMG_4867 IMG_4870 IMG_4879 IMG_4882 IMG_4884 IMG_4887 IMG_4893 IMG_4895 IMG_4900 IMG_4906 IMG_4909 IMG_4914 IMG_4920 IMG_4924 IMG_4931 IMG_4937 IMG_4939 IMG_4956 IMG_4957 IMG_4963 IMG_4968 IMG_4974 IMG_4978 IMG_4999 IMG_5008 IMG_5023 IMG_5038 IMG_5047 IMG_5055 IMG_5063 IMG_5071 IMG_5072 IMG_5073 IMG_5075 IMG_5077 IMG_5079 IMG_5098 IMG_5099 IMG_5105 IMG_5107 IMG_5108

ติดต่อเรา