“วันแม่แห่งชาติ 2557”

041

 

แค่ธุลีความดีของท่านร่วงหล่น
พระคุณท่วมท้นล้นจักรวาล
โปรดจำไว้ต้นทางสวรรค์ที่ปรารถนา 
อยู่ที่ฝ่าเท้ามารดา…เมื่อลูกก้มวันทากราบกราน

 

015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

ติดต่อ สพป.สก.1