ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมประชุม

IMG_2770 IMG_2768

IMG_2789 IMG_2787 IMG_2784 IMG_2783 IMG_2782 IMG_2781 IMG_2779 IMG_2777 IMG_2776 IMG_2775

IMG_2791

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา