กิจกรรมล้างห้องส้วมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/ 2556

โรงเรียนบ้านเคลองปลาโด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ได้ดำเนินกิจกรรมล้างห้องส้วมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/ 2556  ในวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

SAM_1357-tile  

 

ติดต่อเรา