ผู้คนหมื่นแสน ทั่วแดนนับล้าน แต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียว

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน  (แหลมทอง)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  มอบเกียรติบัตรประกวดกิจกรรมวันแม่
และมอบเกียรติบัตรการประกวดเด็กไทยฟันดี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ปลูกผักสวนครัวแห่งรัก
MOM1 MOM2 MOM3 MOM4 MOM5 MOM6 MOM7 MOM8 MOM9 MOM10 MOM11 MOM12 MOM13 MOM14 MOM15 MOM16 MOM17 MOM19 MOM20 MOM21 MOM22 MOM23 MOM24 MOM25 MOM26 MOM27 MOM28 MOM29 MOM30 MOM31 MOM32 MOM33 MOM34 MOM35 MOM36 MOM37 MOM38 MOM39 MOM40 MOM41 MOM42 MOM43 MOM44 MOM45 MOM46 MOM47 MOM48 MOM49 MOM50 MOM51 MOM52 MOM53 MOM54 MOM55 MOM56 MOM57 MOM58 MOM59 MOM60 MOM61

ติดต่อ สพป.สก.1