“Get ready to be ASEAN Community 2015”

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื่องในวันอาเซียน ซึ่ง สพฐ. มีนโยบายการขับเคลื่อนการเรียนรู้อาเซียนศึกษา และการสร้างความตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับครูผู้สอนและนักเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานซึ่งกันและกัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

 

16671_831709180187171_8238669296948287995_n 936673_831708650187224_2443244757963833044_n 1010201_831707486854007_4781782698445614669_n 1466241_831708956853860_4994795653430219936_n 10385387_831710956853660_5701635417916189437_n 10407235_831710606853695_2688066798917509497_n (1) 10407235_831710606853695_2688066798917509497_n 10461321_831708753520547_1538613524931674365_n 10526012_831707476854008_7426260398711819631_n

ติดต่อ สพป.สก.1