การขออนุมัติจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ (ร.ร.บ้านคลองทราย)

โรงเรียนบ้านคลองทรายโปรดนำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมมาแนบคำร้องขอสมัครแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือด้วย และโปรดติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1 หรือ อ.จันทนา 081-9499130

ติดต่อ สพป.สก.1