วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านสี่แยก

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9

ติดต่อ สพป.สก.1