ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

                    ตามที่ได้มีประกาศ  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใน วันที่ 8 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 นั้น

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารที่แนบนี้

ติดต่อ สพป.สก.1