ขอเชิญกรรมการตัดสิน “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ประชุมวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ตามที่ สพป.กำหนดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 นั้น

จึงขอเชิญคณะกรรมการตัดสิน ตามคำสั่งที่ 300/2557 และคำสั่ง ที่ 306/2557 เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชัั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1

ตามที่ สพป.กำหนดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 นั้น

จึงขอเชิญคณะกรรมการตัดสิน ตามคำสั่งที่ 300/2557 และคำสั่ง ที่ 306/2557 เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชัั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1

คำสั่ง300/2557หน้า3ตามที่ สพป.กำหนดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการ “หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 นั้น

จึงขอเชิญคณะกรรมการตัดสิน ตามคำสั่งที่ 300/2557 และคำสั่ง ที่ 306/2557 เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชัั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1

คำสั่ง300/2557หน้า1

ติดต่อ สพป.สก.1