ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566

ด้วยกรมควบคุมโรค ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดการป้องกันการจมน้ำ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 โดยเป็นการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2566 จำนวนจำกัดเพียง 200 ทีม ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >>>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566

ติดต่อ สพป.สก.1