ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา เนื่องจากเกิดพายุฝนรุนแรง พัดอาคารบ้านเรือนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้หลังคาบ้านเปิดจำนวน 1 หลัง และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความเสียหายจากพายุดังกล่าว ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบเงินจากกองทุนประถมศึกษา จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่เด็กนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


ติดต่อ สพป.สก.1