ประชาสัมพันธ์การประกวดการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โอลิมปิกวิชาการนานาชาติ 2023 ปีที่ 7

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดการเขียน

โปรแกรมหุ่นยนต์โอลิมปิกวิชาการนานาชาติ 2023 ปีที่ 7 (International Scratch Olympiad 2023)

โดยมีกำหนดส่งผลงานระดับประเทศ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด >>>การประกวดเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์โอลิมปิกวิชาการนานาชาติ 2023 ปีที่ 7

ติดต่อ สพป.สก.1