Mother’s Day

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี จัดกิจกรรมวันแห่งชาติ ประจำปี 2557 

วันที่  7 สิงหาคม  2557 

นายวัชรพล  บุญน้อม       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี

ได้เรียนเชิญ    คุณแว่น  ภูมิวัฒนศิริยากร   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 เป็นประธานในพิธี โดยได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

และวางพานพุ่ม     เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557  

ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมชุดการแสดงจากนักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา

ลำดับต่อไปเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

ปิดท้ายด้วยการให้นักเรียนได้แสดงความรักต่อคุณแม่  เด็กก้มลงน้อมกราบคุณแม่ พร้อมสวมกอดกัน

เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง    จึงเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

ติดต่อเรา