รับสือโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

สำหรับ ร.ร.ที่ยังมิได้รับสื่อโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านเขาแหลม และอนุบาลเมืองสระแก้ว ขอให้มาตืดต่อขอรับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อ สพป.สก.1