โรงเรียนบ้านคลองหมี”เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน

คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองหมีร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน”

page

                                  โรงเรียนอุ่นใจ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจงานสำเร็จได้เพราะความสามัคคี

02

 

003 004

005

ติดต่อ สพป.สก.1