รับรายงานตัวและปฐมนิเทศพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศรับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 คน  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1