เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารอำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ว่าที่ พร้อมด้วยนายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารอำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฐณรินทร์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ทั้งนี้ นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ติดต่อ สพป.สก.1