วันแม่แห่งชาติ ปี 2557

วันที่  7  สิงหาคม  2557

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

จัดให้มีกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม ของทุกปี

ภายในกิจกรรมมีการแข่งขันการวาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ คำกลอนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ผู้ปกครองให้ความสนใจอย่างมาก

ชมรูปทั้งหมด

เยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

www.bannernsuanoiy.com

ติดต่อเรา