ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว และร่วมพบปะนักเรียน และผู้บริหาร ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  พร้อมด้วย นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ว่าที่ ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะผู้บริหาร่วมต้อนรับ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว และร่วมพบปะนักเรียน และผู้บริหาร ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนทั้งนี้นายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ให้การต้อนรับ ตลอดจนแนะนำอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1