ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “สังฆบิดร” ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ด้วย  สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมจัดแข่งขันโครงการวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “สังฆบิดร” ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระหฤทัย  อันเปี่ยมด้วยพระเมตตา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียด>>>โครงการวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติฯ

ติดต่อ สพป.สก.1