กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการประชุมรายชั้นเรียน และเริ่มกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในเวลา 10.00 น. มีผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

000000

ติดต่อ สพป.สก.1