ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เรื่อง  การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ไปขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

จำนวน  2 กลุ่มวิชาเอก 6 อัตรา

ดาวน์โหลด>> ประกาศเรียกตัวพนักงานราชการ ครูผู้สอน

ติดต่อ สพป.สก.1