ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วย สโมสรลูกเสือเพชรขุนด่าน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๖ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  (B.T.C) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียด>>>การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๖

ติดต่อ สพป.สก.1