ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วย สโมสรลูกเสือเพชรขุนด่าน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รุ่น (๖๐ คน) ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียด>>>โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ติดต่อ สพป.สก.1