ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก โดยจัดประกวดคลิป ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ในหัวข้อ “วันดูแลโลก:บ้านส่วนรวมของเรา” ผู้สนใจสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.นวัตกรรมรักษ์โลก.com ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียด>>>ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี ๒๕๖๖

ติดต่อ สพป.สก.1