ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับรางวัลบีซีจีของเอเปคประจำปี 2566

ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับรางวัลบีซีจีของเอเปค ประจำปี 2566 กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานตามแนวคิดบีซีจีที่ประสบความสำเร็จ มีอายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อเข้าคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในการเข้ารับการพิจารณาสำหรับรางวัลบีซีจีของเอเปค (APEC BCG Award) ประจำปี 2566

ติดต่อ สพป.สก.1