ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและร่วม MOU ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและร่วม MOU ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานศึกษา โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1