เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาหารือข้อราชการ / การเสนอถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพตามระเบียบฯ โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อ สพป.สก.1